V Í T Á    V Á S

člen Světové odborové federace

 


ODBOROVÉ  SDRUŽENÍ

ČECH, MORAVY, SLEZSKA

 

KDO JSME

 

Jsme demokratická odborová organizace nezávislá na orgánech státu, politických stranách, zaměstnavatelských svazech a občanských hnutích.

Jsme odborová organizace usilující obnovit společenské postavení a autoritu odborů v republice.

Jsme nespokojeni s nepřiměřenými dopady ekonomické transformace na lidi, kteří se živí prací rukou a ducha.

Členskou základnu utváří členové různých politických stran, bezpartijní, důchodci, nezaměstnaní i mládež.