NAŠE  DESATERO:

 

1.     Právo na práci pro poctivého člověka; plná, efektivní zaměstnanost

2.     Bezplatná zdravotní péče garantovaná státem

3.     Dostupné vzdělání a kvalifikace pro každého se státní podporou

      talentovaných

4.     Důstojná životní úroveň, přiměřené pracovní podmínky a sociální

      Jistoty lidí práce

5.     Odpovídající a důstojné bydlení s podílem státu

6.     Pomoc mladým manželstvím, nezaměstnaným, sociálně potřebným

      rodinám i důchodcům

7.     Bezplatné právní poradenství v zaměstnaneckých asociálních sporech

8.     Zachování respektu a úcty k ženě

9.     Rekreace dětí i dospělých za přijatelné ceny

Obnova dělnické a zaměstnanecké solidarity doma i za hranicemi.

 

Cíle OS ČMS:

 

v     usilovat o zachování  kupní síly obyvatelstva a výše dávek životního minima a dětských přídavků

 

v     zajistit uplatnění institutu každodenního zvyšování minimální mzdy

 

v     za součást ceny pracovní síly  požadovat v soukromém, družstevním i veřejném sektoru příspěvky zaměstnavatelů na závodní stravování, dopravu do zaměstnání, na zdravotní a sociální zabezpečení, lékařskou a lázeňskou péči pracovníků

 

v     u zaměstnavatelů dosáhnout vyplácení 13. a 14. platů pro zaměstnance

 

v     dosáhnout veřejné kontroly hospodaření s prostředky zdravotního, důchodového, zaměstnaneckého a úrazového pojištění

 

v     snížit daňové zatížení prostých lidí práce

 

v     zabránit daňovým únikům šedé ekonomiky

 

v     vyžadovat od zaměstnavatelů, aby průměrná mzda za stejně vykonanou práci u mužů i žen byla vyrovnaná

 

v     dosáhnout průběžnou valorizaci souběžně s nárůstem indexů spotřebitelských cen

 

v     usilovat o zachování věkové hranice při odchodu do důchodu

 

v     upevnit společenské postavení a autoritu OS ČMS v republice