Kontakty

 

Centrála: Praha – výkonný tajemník František Křížek        Tel: 224 239 118

                                                                                                   Fax 222 897 218

pro Moravu – místopředseda Miroslav Salamon                 607 139 807

pro Příbramsko – Jiří Svoboda                                              603 254 491